Robuusteiken in Elsevier

Robuusteiken staat met een groot artikel in de bijlage van Elsevier ‘Duurzaam bouwen en wonen’. We lichtten daarin de omslag naar een groene bouwsector toe. Die is volgens ons namelijk perfect mogelijk met ecologische bouwelementen, waarmee iedere bouwer kan bouwen.

De inleiding luidde dan ook: ‘Nederland is in de ban van de stikstofcrisis. Volgens natuurorganisaties is het vijf over twaalf. De een reageert gelaten, de ander grijpt zijn kans. Vooral bedrijven die een andere dan traditionele manier van bouwen hebben doen goede zaken. Robuusteiken is zo’n bedrijf dat met ecologische bouwelementen inzet op een omslag naar een groene bouw. Ook voor nieuwbouw bieden de Robuusteiken Ecologische Bouwelementen volop kansen. Iedereen gezond wonen en werken is ons doel.’

Urgente vraagstukken

Ter ondersteuning van het artikel in Elsevier maakte Clique Media een ondersteunende podcast.

In de reeks van Clique Media komen inspirerende gasten aan het woord over urgente maatschappelijke vraagstukken, zoals duurzaamheid, technologie en leiderschap. Met Robuusteiken en het Centrum Hout ging het deze editie over een thema dat ons leven zal veranderen. Op de lange en korte termijn: 'Duurzaamheid in de Bouw'. Wonen we straks allemaal in een huis van hout?

Bouwen met hout

‘Wij zijn ervan overtuigd dat we moeten gaan bouwen met hernieuwbare producten, zoals hout’, vertelt Peter Kroes, founder van Robuusteiken. ‘Momenteel wordt veel gebouwd met beton, PUR en staal. Rete-efficiënt, maar de keerzijde ervan is de enorme uitstoot van CO2 en stoffen als polyden en isocyanaten. Ik zeg wel dat glas- en steenwol het asbest van de toekomst zijn. Dat hoeft niet als we bouwen met hout en natuurlijke materialen.’

Kracht ligt in de natuur

‘De aarde maakt al 4,5 miljard jaar prachtige materialen, maak daar gebruik van. Bossen groeien en met het juiste beleid is er echt voldoende.’ Dat beaamt ook Paul van den Heuvel van het Centrum Hout: ‘De woningbouw van hout die we willen, kan anno nu. In West-Europa groeit bijvoorbeeld 800 miljoen kubieke meter naaldhout, waarvan slechts 500 miljoen kuub wordt gebruikt. Duurzaam bosbeheer is wel een voorwaarde.’ Wim-Heerke Spronk: ‘Meer bomen planten, heeft ook een positieve invloed op de atmosfeer. En door te bouwen met hout slaan we CO2 op. Robuusteiken bouwt met hernieuwbare materialen en heeft ecologische elementen ontwikkeld die losmaakbaar zijn. Deze zijn dus weer her te gebruiken voor de woningvoorraad straks. Op dit moment, as we speak, vindt de klimaattop in Madrid plaats. Wij denken dat een oplossing van de klimaatproblemen is, om de omslag te maken naar gebruik van hernieuwbare materialen zoals hout. Hout moet de norm worden in Nederland.’

De podcast ondersteunt onze bijdrage aan de Elsevier-bijlage 'Duurzaam bouwen en wonen'. Luister via Spotify naar de aflevering: https://spoti.fi/34TxHtj