Missie & Visie 2018-04-09T11:08:07+00:00

Missie

Robuusteiken maakt zich sterk voor het Cradle to Cradle-principe als basis voor de bouwketen. De door ons gebruikte materialen vormen de grondstof voor nieuwe bruikbare materialen. Van wieg naar wieg, daar gaan wij voor! Onze projecten helpen tegen het CO2- overschot ontstaan in het verleden, voorzien in de behoeften van nu en voegen waarde toe voor de toekomst.

Visie

Robuusteiken is er voor al uw bouwwensen in puur hout. U droomt het, wij bouwen het! We zien daarbij grote kansen in het gebruik van bio-based bouwmaterialen: meer gebruik van hout en natuurlijke materialen. De groei van deze materialen vraagt CO2 en de toepassing ervan in de bouw zorgt voor CO2-opslag. Hierbij geldt dat we samen sterk zijn. Voorzien in natuurlijke bouwmaterialen vraagt nu al dat we met elkaar verantwoord kweken en rooien voor de behoefte over veertig jaar. Wij maken daarom alleen gebruik van verantwoord hout, we scheiden ons afval en bieden het hout aan als basis voor spaanplaat, brandstof of isolatiemateriaal. Robuusteiken voorziet met zijn innovatieve projecten in het bouwen met een kleine voetafdruk, zowel voor particulieren als bedrijven.

Ambitie

Robuusteiken bouwt woningen die voorzien in opslag voor het huidige overschot aan CO2.
Door de CO2-opslag in één houten woning, kan een gemiddeld gezin tien à elf jaar CO2-neutraal leven. Ons streven is dat goed voorbeeld, goed doet volgen. Met het gebruik van natuurlijke materialen doet de bouw een stap in de goede richting. Een impuls vanuit de overheid kan hierin een katalysator zijn. Wij denken dat daar een kans ligt. Wanneer meer mensen kiezen voor een woning van hout en houtachtige materialen, helpt dat het milieu in drievoud:

  1. Het hout slaat CO2 op
  2. Minder producten nodig die CO2 als afval hebben (denk aan beton, plastic)
  3. Nieuwe bomen, die groeien op de plek van de oude, nemen CO2 op (duurzame bosbouw)

Daarbij komt dat onze ecologische bouw zorgt voor een gezond leefklimaat van de mens. Robuusteiken wil daarom een voorbeeld zijn in het bouwen met hout. Duurzaam hout moet wat ons betreft de norm worden in Nederland. En bouwen met hout steeds vaker de keuze! Het gaat om de zorg voor mensen, klimaat, dieren, natuur en economie, nu en later.

Achtergrond

Het begint allemaal bij de boom die groeit, CO2 opneemt en zuurstof produceert. De CO2 wordt omgezet in vaste materialen zoals schors, blaadjes en hout, dit noemen we de biomassa. Bij dit proces wordt CO2 gesplitst, waarbij O2 (zuurstof) vrijkomt. De levensadem voor ieder mens en dier. De boom begint als zaadje en groeit in ongeveer zestig jaar uit tot een volwassen boom. Als we de boom omzagen, is het hout te gebruiken. Robuusteiken zet het hout in voor woningen, meubels en bruggen. Bij verbranding of verrotten van hout komt CO2 vrij. Gebruik je dit hout, dan sla je dus CO2 op. In één kilo hout zit koolstof opgeslagen voor 3,6 kilo CO2. Een C-atoom bindt zich namelijk aan twee zuurstofatomen. Daarbij komt dat bij de bouw van een houten woning minder cement, beton, plastic en metaal nodig zijn. Voor de productie hiervan wordt veel energie, veelal uit fossiele brandstoffen, gebruikt en komt veel CO2 vrij. Houtbouw is dus een toekomstgericht en gezond alternatief.

Concreet

Een rekensom: in onze modelwoning van 550 m3 zit ongeveer 38.000 kg hout, houtwol en riet. Dit is goed voor de opslag aan C-atomen voor ongeveer 136.800 kg CO2 Hiervan kan een gezin met een gemiddelde CO2-productie (8.000kg/jaar) zeventien jaar CO2-neutraal leven.

Nog een rekensom: in onze Dutchbarn van ruim 900 m3 zit ongeveer 22.000 kilo hout en houtwol. Dit is goed voor de opslag aan C-atomen voor ongeveer 86.400 kg CO2. Hiervan kan een gezin met een gemiddelde CO2-productie (8.000kg/jaar) tien à elf jaar CO2-neutraal leven.

Dit is puur op basis van de CO2-opslag. Hierin zijn de besparing door geen gebruik van kunstmatige productiemiddelen en de vrijgekomen plek om nieuw bos te kweken niet meegenomen.