Crowdfunding voor duurzame bouwsector

Wij werken met Robuusteiken aan een concrete omslag in de bouw door ambachtelijk, ecologisch en circulair te bouwen. De specialismen waarin wij actief zijn, dragen elk bij aan de vergroening van het Nederlandse (bouw)landschap.

Grote belangstelling

We merken grote belangstelling bij particuliere opdrachtgevers (voor onze villabouw), bedrijven, overheden, natuurbeheer en collega-bouwbedrijven. Dit heeft geresulteerd in een explosieve groei binnen het bedrijf. Het is nu tijd om volgende stappen te zetten en onze ambitie ‘gezond en duurzaam wonen en werken voor iedereen’ te realiseren. Om dit waar te maken willen we de takken ‘Ecologische bouwelementen’ en 'Ecologische Infra' snel door ontwikkelen. Om te kunnen voldoen aan de vraag is echter wel financiering nodig.

Snelle doorontwikkeling

De doorontwikkeling kunnen we snel realiseren omdat we al ruim tien jaar samenwerken met architecten, projectontwikkelaars en aannemers. En ook met particulieren die zelf een ecologische woning willen bouwen. Daarnaast hebben we ecologische bouwelementen ontwikkeld die zorgen voor verduurzaming van de traditionele bouw. Wij leveren deze elementen aan andere bouwbedrijven actief op de woning-, utiliteits- en de renovatiemarkt.

Ecologische bouwprojecten

Robuusteiken Ecologische Bouw voorziet met zijn ecologische bouwprojecten in woningen en gebouwen met een zeer kleine voetafdruk en een ambachtelijke signatuur. De brutomarges zijn groot door een hoog aandeel vakwerk in de totale projectsom. Naast projecten voor particulieren en bedrijven hebben we woningen ontwikkeld die op grotere schaal kunnen worden ingezet door woningcorporaties. Tot slot dragen wij met ons specialisme Ecologische Infra bij aan het vergroenen van de infrastructuur. We ontwikkelen objecten die de openbare ruimte verfraaien, met afnemers als gemeenten en natuurbeheerders zoals Staatsbosbeheer. We nemen als maatschappelijk verantwoord ondernemer voor deze tak specifiek mensen aan met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Om een duurzame bouwsector te realiseren zijn we naast de financiering van de Rabobank een crowdfunding campagne gestart via Oneplanetcrowd om de financiering rond te krijgen. Bouw je mee?

Bekijk hier de investeringsmogelijkheid.

We zijn benieuwd naar jullie reactie!

Hoe ziet Robuusteiken de huidige en toekomstige bouw? Klik hier.