MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Robuusteiken vindt dat ecologische producten en maatschappelijk verantwoord ondernemen hand in hand gaan. Onze mensen zijn ons kapitaal. Zij verdienen oprechte aandacht en uitdagende projecten bij het leukste houtbedrijf van Nederland. Bij Robuusteiken zien wij onze vakmensen als dé sleutelfiguren in uw succesvolle bouwproject. Vandaar dat wij aandacht besteden aan interne opleiding en ontwikkeling.

Iedereen doet mee!

Wij hebben maatschappelijk verantwoorde producten, maar zetten ons ook in voor sociaal werkgeverschap. Zo werken wij samen met beschutte werkplekken. Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt willen graag meedoen. Zij verzorgen voor ons sommige producten van Robuusteiken Ecologische Infrastructuur of voor onze webshop. Uiteraard onder goede begeleiding van vakmensen. Wij leveren het duurzame hout aan dat zij op basis van een duidelijke beschrijving verwerken tot een ambachtelijk product.

Penitentiaire inrichting Veenhuizen

Daarnaast werken we samen met de penitentiaire inrichting van Veenhuizen. Deze zit om de hoek bij onze werkplaatsen, zodat ook het transport van hout niet kostenverhogend werkt voor onze klanten. In de gevangenis is arbeid een belangrijk onderdeel in het dagprogramma, gemiddeld werken gedetineerden zo’n twintig uur per week. Deelnemen aan het werkproces tijdens detentie geeft structuur in het dagritme. Dat draagt concreet bij aan een succesvolle re-integratie in de maatschappij na de detentieperiode.

Meer weten over de mogelijkheden tot samenwerking?

NEEM CONTACT MET ONS OP!

Ambitie

Robuusteiken bouwt woningen die voorzien in opslag voor het huidige overschot aan CO2. Door de CO2-opslag in één houten Robuusteiken woning, kan een gemiddeld gezin zo’n zeventien jaar CO2-neutraal leven. Ons streven is dat goed voorbeeld, goed doet volgen. Met het gebruik van natuurlijke materialen doet de bouw een stap in de goede richting. Een impuls vanuit de overheid kan hierin een katalysator zijn. Wij denken dat daar een kans ligt. Wanneer meer mensen kiezen voor een woning van hout en houtachtige materialen, helpt dat het milieu in drievoud:

  1. Het hout slaat CO2 op
  2. Minder producten nodig die CO2 als afval hebben (denk aan beton, plastic)
  3. Nieuwe bomen, die groeien op de plek van de oude, nemen CO2 op (duurzame bosbouw)

Daarbij komt dat onze ecologische bouw zorgt voor een gezond leefklimaat van de mens. Robuusteiken wil daarom een voorbeeld zijn in het bouwen met hout. Duurzaam hout moet wat ons betreft de norm worden in Nederland. En bouwen met hout steeds vaker de keuze! Het gaat om de zorg voor mensen, klimaat, dieren, natuur en economie, nu en later.

Achtergrond

Het begint allemaal bij de boom die groeit, CO2 opneemt en zuurstof produceert. De CO2 wordt omgezet in vaste materialen zoals schors, blaadjes en hout, dit noemen we de biomassa. Bij dit proces wordt CO2 gesplitst, waarbij O2 (zuurstof) vrijkomt. De levensadem voor ieder mens en dier. De boom begint als zaadje en groeit in ongeveer zestig jaar uit tot een volwassen boom. Als we de boom omzagen, is het hout te gebruiken. Robuusteiken zet het hout in voor woningen, meubels en bruggen. Bij verbranding of verrotten van hout komt CO2 vrij. Gebruik je dit hout, dan sla je dus CO2 op. In één kilo hout zit koolstof opgeslagen voor 3,6 kilo CO2. Een C-atoom bindt zich namelijk aan twee zuurstofatomen. Daarbij komt dat bij de bouw van een houten woning minder cement, beton, plastic en metaal nodig zijn. Voor de productie hiervan wordt veel energie, veelal uit fossiele brandstoffen, gebruikt en komt veel CO2 vrij. Houtbouw is dus een toekomstgericht en gezond alternatief.

Concreet

Een rekensom: in onze modelwoning van 550 m3 zit ongeveer 38.000 kg hout, houtwol en riet. Dit is goed voor de opslag aan C-atomen voor ongeveer 136.800 kg CO2 Hiervan kan een gezin met een gemiddelde CO2-productie (8.000kg/jaar) zeventien jaar CO2-neutraal leven.

Nog een rekensom: in onze Dutchbarn van ruim 900 m3 zit ongeveer 22.000 kilo hout en houtwol. Dit is goed voor de opslag aan C-atomen voor ongeveer 86.400 kg CO2. Hiervan kan een gezin met een gemiddelde CO2-productie (8.000kg/jaar) tien à elf jaar CO2-neutraal leven.

Dit is puur op basis van de CO2-opslag. Hierin zijn de besparing door geen gebruik van kunstmatige productiemiddelen en de vrijgekomen plek om nieuw bos te kweken niet meegenomen.