Privacyverklaring

Om onze diensten goed te kunnen aanbieden verwerken we persoonsgegevens. Wilt u weten hoe we uw gegevens verwerken? Lees dan deze Privacyverklaring.

Robuusteiken behandelt persoonsgegevens die door haar worden verwerkt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Robuusteiken draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk, veilig en in overeenstemming met de toepasselijke (privacy)wetgeving worden behandeld.

Robuusteiken streeft er naar om de privacy van haar klanten, bezoekers en personeel zo goed mogelijk te waarborgen. In de privacyverklaring leest u op welke manier we de correcte verwerking van persoonsgegevens in onze organisatie hebben geborgd.